NOTER ONAYLI TERCÜMELER
Home Page


ÇEVİRİLER

Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya her türlü çevirilerinizi yapar, gerekirse noterden onaylatır ve size kargo ile ulaştırırım.
HUKUKÇULAR
Yurtdışına tebliğ edilecek adli yazılar veya kararlar ve yurtdışından gelen, tenfizi istenen kararlar tercüme edilerek noterce onaylanır ve size kargo ile ulaştırılır.

Ege Üniversitesi mezunuyum ve Izmir 15. Noter'de yeminli tercümanım.


e-mail: altinay.deniz@sternpost.de
Tel.: 0-256-6131770
İletişim